top of page

הסדנאות שלנו

IMG_2F191E06830B-1.jpeg

מוסדות חינוך

מפגש בודד של שעה וחצי / רצף סדנאות

 • התגברות על אתגרי היישום

 • מחזון לגיבוש (תוכניות עבודה)

 • שיתוף פעולה בין מגזרים וגופים תומכים

 • העלאת נושאים למודעות ציבורית

IMG_2F2F8D1B058A-1.jpeg

גופים ממשלתיים וביטחוניים

סדרת סדנאות בהתאמה

 • אתגרים, ניתוח (זיהוי החוליה החלשה) והתמודדות

 • מניעת שחיקה

 • פיתוח חשיבה יצירתית ומוכוונת

 • שיתוף בין מחלקות ואגפים

IMG_777887DD8D52-1.jpeg

משפחות ופרטיים

מפגש בודד של שעה וחצי

 • עיסוק בריגשות ובדינמיקה בקלילות עמוקה

 • הסכמים במקומות של קונפליקט

 • שימור תמיכה במשפחה

 • שיח אפקטיבי ופרודקטיבי בנושא לבחירה

IMG_AF2C9FD2967D-1.jpeg

תרבות ואומנות

מפגש בודד של שעה וחצי

 • עידוד ליצירה

 • בירור ודיוק היצירה

 • אומנות משותפת

 • מעורבות משותפת בציבור/בחברה

IMG_EEB69F1BAAE7-1.jpeg

ארגונים וחברות

סדרת סדנאות בהתאמה

 • הגדרת חזון

 • זיהוי אתגרים והתמודדות איתם

 • שיתוף פעולה בתוך ובין צוותים

 • מיקוד אסטרטגיה (תכנית יעדים)

IMG_C4E4404D1872-1.jpeg

מיוחדים

מפגש בודד של שעה וחצי / רצף סדנאות

 • חידוד מהות שלב / פרק בחיים

 • עיבוד החוויה ודיוק הרצון המוביל לבחירה

 • גישור בין אנשים / צרכים / מטרות

 • שיח נעים בכל נושא שהוא

bottom of page